Jak funguje oddlužení

Na této stránce Vás seznámíme s jednotlivými kroky, kterými s naší pomocí projdete k úspěšnému oddlužení. Ve všech fázích oddlužení Vám naši odborníci budou pomáhat a můžete se na ně kdykoliv obrátit. Díky tomu budete mít jistotu, že Vaše oddlužení bude úspěšné. Naše práce nikdy nekončí pouhým podáním návrhu na povolení oddlužení k soudu.

1. Kontaktujte nás

 • vyplňte formulář s názvem „Bezplatná konzultace“ umístěný v pravém horním rohu našich internetových stránek,
 • prozvoňte naši telefonickou linku na čísle 776 350 041, zavoláme Vám obratem zpět,
 • napište nám na chat umístěný v pravém dolním rohu našich internetových stránek,
 • napište nám e-mail na adresu [email protected],
 • kontaktujte přímo některou z našich kanceláří a sjednejte si diskétní osobní schůzku s našimi odborníky.

Vždy Vám ochotně a bezplatně zodpovíme Vaše dotazy, sdělíme princip fungování oddlužení a posoudíme, zda splňujete podmínky oddlužení. Pokud bude Vaše oddlužení možné, sdělíme Vám, jaké dokumenty je třeba nám dodat, abychom mohli vypracovat Váš návrh na povolení oddlužení.

2. Potřebné materiály a podklady

Základní dokumenty, které od Vás potřebujeme k vypracování návrhu na povolení oddlužení, jsou:

 • Doklady k Vašim dluhům (pokud nemáte doklady ke všem svým dluhům, neznamená to automaticky problém).
 • Doklady k Vašim příjmům za posledních 12 měsíců.
 • Seznam Vašeho majetku.

Dle okolností konkrétního případu je někdy třeba dodat i jiné dokumenty. Detaily s Vámi vždy ochotně projedná náš odborný pracovník. Pokud nemáte možnost některý z potřebných dokumentů sehnat, ​můžeme si veškeré potřebné dokumenty k oddlužení obstarat sami! Doklady nám můžete předat osobně, poštou nebo elektronicky - dle Vašich preferencí.

3. Vypracování návrhu a podání na soud

Po získání potřebných dokumentů a informací pro Vás v nejkratší možné době vypracujeme insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, aby splňoval veškeré zákonem požadované náležitosti

Po vypracování Vašeho návrhu proběhne kontrola a podepsání všech potřebných dokumentů. Po podepsání všech dokumentů pro Vás zajistíme okamžité podání návrhu k soudu. Vy se tak nemusíte o nic starat!

4. Zahájení insolvenčního řízení

Maximálně do tří dnů od podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení k soudu je zahájeno tzv. insolvenční řízení. Od této chvíle nemůže dojít k provedení exekuce na Váš majetek, ani na Vás věřitel nemůže podat žalobu k soudu či rozhodci.

Pokud soud shledá, že Váš návrh na povolení oddlužení je perfektní a jsou k němu připojeny všechny potřebné přílohy a zároveň splňujete podmínky pro oddlužení, oddlužení Vám tzv. povolí.

5. Povolení oddlužení

V momentě, kdy Vám soud oddlužení povolí, ustanoví Vám tzv. insolvenčního správce. Jeho úkolem je zejména dohlížet na zákonný průběh Vašeho insolvenčního řízení.

Dále tímto okamžikem začne Vašim věřitelům běžet lhůta 2 měsíců, ve které si přihlašují své pohledávky do Vašeho insolvenčního řízení.

Po uplynutí uvedené lhůty proběhne setkání s insolvenčním správcem, na kterém Vás správce seznámí s přihlášenými pohledávkami, sdělí Vám svůj postoj k nim a dotáže se Vás, zda přihlášené pohledávky uznáváte či popíráte. Dále si od Vás vyžádá další potřebné informace a podklady, na základě kterých následně sestaví tzv. zprávu pro oddlužení, kterou zašle na soud.

6. Schválení oddlužení

Insolvenční soud zpravidla oddlužení schvaluje právě na základě zprávy pro oddlužení, kterou obdrží od insolvenčního správce. Je tedy v každém případě třeba insolvenčnímu správci poskytovat součinnost, být s ním v kontaktu a dbát jeho pokynů.

V případě, že insolvenční správce doporučí soudu schválit Vaše oddlužení a nikdo proti tomuto nebude mít námitek, soud oddlužení schválí.

7. Splnění oddlužení

Jakmile Vám bude oddlužení schváleno, je třeba postupovat dle pokynů soudu a insolvenčního správce. Pokud budete plnit všechny podmínky schváleného oddlužení a oddlužení Vám nebude zrušeno, pak oddlužení splníte:

 • Buď tehdy, pokud dříve než za tři roky splácení uhradíte 100 % svých dluhů.
 • Nebo tehdy, pokud za tři roky splácení uhradíte alespoň 60 % svých dluhů (tuto 60 % hranici splnit nemusíte, pokud jste starobní či invalidní důchodce ve 2. či 3. stupni invalidity).
 • Nebo tehdy, pokud za pět let splácení uhradíte alespoň 30 % svých dluhů (pokud 30 % z celkové výše svých dluhů neuhradíte, i tak se můžete úspěšně oddlužit, pokud budete plnit ostatní podmínky oddlužení a budete vynakládat veškeré úsilí, které po Vás je možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů).
 • Nebo tehdy, když dojde k prodeji Vašeho majetku (pokud bylo Vaše oddlužení schváleno zpeněžením majetkové podstaty, což je však naprosté minimum případů).

Ani v této fázi Vašeho oddlužení naše pomoc nekončí. Dohlédneme na to, aby Vaše oddlužení proběhlo zákonným způsobem a nedošlo k poškození Vašich práv. Vždy se na nás budete moci obrátit s jakýmkoliv dotazem a dostane se Vám naší odborné pomoci.


Pokud se Vám všech výše uvedených sedm kroků podaří s naší pomocí úspěšně absolvovat, dosáhnete svého oddlužení. Od tohoto okamžiku budete moci začít žít nový život s čistým štítem, neboť Vás soud jednou provždy od dluhů osvobodí a nikdo je tak po Vás už nebude moci nikdy vymáhat.

 

Kontaktujte nás, bude nám ctí Vám k oddlužení pomoci!