Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu (oddlužení)

Na této stránce se dočtete, jaké jsou hlavní podmínky osobního bankrotu neboli oddlužení. Pokud splňujete podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu, pak je k povolení oddlužení třeba podat perfektní insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, a to k příslušnému insolvenčnímu soudu, v předepsané formě a se všemi zákonem požadovanými náležitostmi a přílohami. Následně soud zahájí tzv. insolvenční řízení, v němž se o Vašem oddlužení bude rozhodovat. 

Obecně je třeba splňovat následující podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu:

  • Mít dluhy u více věřitelů (minimálně dvou).
  • Mít alespoň dva dluhy v prodlení více jak 30 dnů, případně musí hrozit, že toto prodlení u podstatné části dluhů nastane.
  • Nacházet se v tzv. platební neschopnosti.
  • Mít takový příjem nebo majetek, abyste v rámci oddlužení byli schopni uhradit minimálně 30 % z Vašeho celkového dluhu (nebo souhlas věřitelů, že v oddlužení uhradíte méně než 30 % dluhů).
  • Pokud máte dluhy z podnikání, je třeba, aby se věřitelé těchto dluhů nevyslovili proti Vašemu oddlužení, popř. aby se jednalo o dluhy, které Vám zůstaly po skončení konkursu, nebo závazky tzv. zajištěné.
  • Nesledovat oddlužením tzv. nepoctivý záměr.
  • Podat k soudu perfektní insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení spolu se všemi požadovanými přílohami.
  • Důsledně plnit veškeré povinnosti v průběhu oddlužení, které ukládá insolvenční zákon.

Kontaktujte nás, sdělíme Vám detailně, jaké jsou konkrétní podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu a zda právě Vy je splňujete!

Blíže se podmínkám pro oddlužení věnujeme ZDE