Jak vyhlásit osobní bankrot?

Chcete vědět jak vyhlásit osobní bankrot? Dostali jste se do situace, kdy už je Vaše finanční situace neúnosná a věřitelé na vás tlačí ze všech stran? Vyhlásit osobní bankrot není snadné. Je to náročný a složitý administrativní proces, který musí mít svá předepsaná pravidla. Při nedodržení těchto přesných pravidel návrh na povolení oddlužení soud odmítne, zamítne nebo rozhodne o neschválení Vašeho oddlužení. Kontaktujte nás, známe přesně pravidla jak vyhlásit osobní bankrot.

! POZOR ! Nová povinnost dlužníka být zastoupen při vyhlášení osobního bankrotu!

Od července 2017, kdy vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona provedená zákonem č. 64/2017 Sb. je třeba být při vyhlášení osobního bankrotu zastoupen zmocnitelem pro sepis a podání návrhu na povolení oddlužení, kterým může být např. advokát (dlužník může bez povinného zastoupení úspěšně vyhlásit osobní bankrot pouze v případě, že má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonal zkoušku insolvenčního správce). V případě, že dlužník při vyhlášení osobního bankrotu zastoupen nebude, pak dle platné právní úpravy platí, že soud k návrhu na povolení oddlužení nebude přihlížet a dlužník osobní bankrot nevyhlásí.

 

Od července 2017 si tak již dlužník nemůže k soudu úspěšně podat návrh na povolení oddlužení sám, nýbrž musí být pro sepis a podání návrhu na povolení oddlužení povinně zastoupen. Naše advokátní kancelář Vás při vyhlášení osobního bankrotu zastoupí, neváhejte nás kontaktovat!