Osobní bankrot postup

Postup při vyhlášení osobního bankrotu má několik fází a hned na úvod je třeba konstatovat, že se nejedná o nikterak jednoduchý proces. Mj. z tohoto důvodu ze zákona platí, že při vyhlášení osobního bankrotu dlužník musí být povinně zastoupen kvalifikovanou osobou, která jej procesem vyhlášení osobního bankrotu provede a pomůže mu oddlužení úspěšně absolvovat. Takovým odborným zástupcem pro vyhlášení osobního bankrotu může být např. naše advokátní kancelář. Pokud tedy máte o vyhlášení osobního bankrotu zájem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat

Standardní postup při vyhlášení osobního bankrotu s pomocí naší advokátní kanceláře je následující:

1. Kontaktujte naši advokátní kancelář.

  • Např. prostřednictvím formuláře "Bezplatná konzultace“, který se nachází v pravém horním rohu našich stránek,
  • nebo zavolejte na naši infolinku - 775 35 00 25 (stačí prozvonit, obratem Vám zatelefonujeme nazpátek),
  • nebo nám napište na náš chat, jenž je umístěný v pravém dolním rohu našich stránek,
  • nebo nám pošlete e-mail na adresu [email protected],
  • nebo navštivte naše Facebookové stránky,
  • potažmo se obraťte již přímo na některou z našich kamenných kanceláří a dohodněte si osobní konzultaci.

2. Připravte si potřebné dokumenty.

  • Dokumenty k Vašim závazkům.
  • Dokumenty k Vašim příjmům za poslední tři roky (pokud jste v posledních třech letech žádné oficiální příjmy neměli, ani to není problém).
  • Soupis Vašeho majetku.
  • Výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

Někdy je třeba dodat ještě další dokumenty (např. oddací list, rozsudek ohledně alimentů, rozsudek ohledně rozvodu apod.) - vždy dle konkrétních detailů daného případu. Jestliže potřebné dokumenty nemáte, nezoufejte, rádi Vám je pomůžeme obstarat!

3. Předejte nám potřebné dokumenty.

Jakmile budou výše uvedené dokumenty kompletní, pustíme se do zpracování Vašeho návrhu na povolení oddlužení a všech jeho povinných příloh. 

4. Kontrola návrhu na povolení oddlužení.

Jakmile budeme mít pro Vás insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a všechny jeho zákonem vyžadované přílohy vypracované, budeme Vás kontaktovat za účelem jeho kontroly a podepsání. Ta může proběhnout buď osobně na některé z našich kanceláří, nebo telefonicky, kdy bychom Vám za tímto účelem zatelefonovali a vše s Vámi podrobně prošli a zkontrolovali.

5. Podání návrhu na povolení oddlužení k soudu.

Jakmile budeme mít návrh na povolení oddlužení i veškeré přílohy od Vás zkontrolované a podepsané, podáme Váš návrh na povolení oddlužení elektronicky datovou schránkou k příslušnému soudu, který musí do dvou hodin od obdržení návrhu zahájit insolvenční řízení ve Vaší věci. Od okamžiku zahájení insolvenčního řízení pak nemůže být proti Vám provedena exekuce, ani podána žaloba!

6. Rozhodnutí soudu o úpadku spojené s povolením oddlužení.

V případě, že soud nebude chtít Váš návrh na povolení oddlužení nějak doplnit či se vyjádřit k některé skutečnosti, oddlužení tzv. povolí. Tímto okamžikem Vám ustanoví insolvenčního správce a zároveň Vašim věřitelům určí lhůtu 30 dnů, ve které si musí přihlásit do Vašeho insolvenčního řízení své pohledávky. 

7. Schůzka s insolvenčním správcem.

Nedlouho po uplynutí výše zmíněné 30 denní lhůty pro přihlašování pohledávek proběhne osobní setkání s insolvenčním správcem, kterého Vám soud přidělil. Na této schůzce s Vámi insolvenční správce přezkoumá pohledávky, které Vaši věřitelé do Vašeho oddlužení přihlásili, načež tyto pohledávky je možné buď uznat, nebo rozporovat (tzv. popřít). Insolvenční správce s Vámi vyplní potřebné formuláře a poučí Vás o dalším průběhu Vašeho oddlužení. Na základě této schůzky a zjištěných skutečností následně insolvenční správce vypracuje tzv. zprávu pro oddlužení, kterou zašle soudu.

8. Rozhodnutí soudu o schválení oddlužení.

Soud přezkoumá dokumenty, které mu doručil insolvenční správce po schůzce s Vámi, načež zpravidla na jejich základě následně rozhodne, zda Vaše oddlužení schválí a jakým způsobem, načež Vám zároveň určí výši splátek Vašeho oddlužení a okamžik, od kterého budete splátky oddlužení splácet.

9. Realizace schváleného oddlužení.

Na základě rozhodnutí soudu je následně třeba provést Vaše oddlužení - tj. buď řádně splácet stanovený splátkový kalendář oddlužení, nebo prodat Váš majetek (pokud by Vaše oddlužení bylo schváleno prodejem majetku) - v tomto ohledu je třeba uvést, že v naprosté většině případů je oddlužení schváleno splátkovým kalendářem.

10. Splnění oddlužení.

Pokud se Vám podaří splnit povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, soud na konci oddlužení vydá tzv. usnesení o osvobození od placení pohledávek, které je tím nejdůležitějším dokumentem v celém průběhu oddlužení, neboť na jeho základě získáte oficiální soudní potvrzení, že můžete žít po zbytek svého života bez dluhů a nikdo z Vašich věřitelů, vymahačů či exekutorů po Vás není oprávněn Vaše dluhy vymáhat. Pro Vás tímto okamžikem začíná nový život s čistým štítem, bez dluhů!

 

V případě, že Vás možnost vyhlášení osobního bankrotu zaujala, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám s vyhlášením osobního bankrotu pomůžeme!