Jak dlouho oddlužení trvá?

Pokud budete plnit všechny podmínky schváleného oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a oddlužení Vám nebude zrušeno, pak oddlužení splníte buď pokud dříve než za 3 roky zaplatíte 100 % dluhů, nebo pokud za 3 roky zaplatíte alespoň 60 % dluhů (tento limit nemusíte splnit pokud jste starobní důchodce či invalidní důchodce druhého nebo třetího stupně invalidity - v takovém případě oddlužení skončí za tři roky, přičemž je jedno, kolik procent pohledávek svým věřitelům uhradíte), nebo pokud za 5 let uhradíte alespoň 30 % dluhů, nebo pokud neuhradíte za 5 let splácení ani 30 % z celkové výše Vašich dluhů, ale splníte všechny ostatní podmínky oddlužení a zároveň vynaložíte veškeré úsilí, které po Vás je možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení Vašich dluhů.

Pokud Vaše oddlužení bylo schváleno pouze zpeněžením majetkové podstaty (bez plnění splátkového kalendáře), pak Vaše oddlužení skončí tehdy, kdy dojde k prodeji Vašeho majetku (pokud bylo Vaše oddlužení schváleno zpeněžením majetkové podstaty)..