Mám od doby podání návrhu na soud dále platit své závazky?

Od okamžiku podání návrhu na soud máte dle insolvenčního zákona povinnost nadále platit pouze určitý druh závazků, jako např. výživné či mzdy zaměstnancům. Ostatní závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení (např. splátky půjček a úvěrů) od tohoto okamžiku platit nesmíte, neboť by tím docházelo k nepřípustnému zvýhodňování věřitelů a hrazení závazků mimo insolvenční řízení.